Aby pobrać katalog wypełnij następujące informacje. Podane poniżej informacje mają wyłącznie cel informacyjny.
* - wymagane
Nazwa firmy*:
Miejscowość*:
Imię i nazwisko*:
Telefon: Fax:
E-mail*:
  
Polski
English

Get Adobe Flash player

+48 604-393-656

Przy doborze rolek przenośnikowych brane są pod uwagę wielkości charakteryzujące rodzaj przenoszonych ładunków, jak również inne parametry charakteryzujące warunki pracy przenośników, w których zostaną zastosowane.

Od wymiarów przenoszonych ładunków zależy długość rolek, która powinna być większa od największego z wymiarów przewidywanego ładunku o 5 % dla rolek o długości RL > 800mm i 10% dla rolek o długości RL<800mm.

Przewidywana maksymalna masa przenoszonego ładunku decyduje o doborze typu i wielkości rolki pod względem jej dopuszczalnego obciążenia dynamicznego (DOD). Należy stosować zasadę doboru rolki o dopuszczalnym obciążeniu dynamicznym nie mniejszym niż maksymalna masa przenoszonego ładunku powiększona o 25%. Przy projektowaniu zalecane jest także, aby przenoszone materiały były podparte na minimum trzech rolkach.

Warunki pracy rolek, do których należą: temperatura, wilgotność, zapylenie powietrza, kontakt ze środowiskiem agresywnym, elektrostatyczność w układzie rolka - materiał transportowany i inne, stanowią podstawę do podejmowania decyzji o rodzaju materiału wykonania rolek, rodzaju stosowanych łożysk lub stosowaniu ochrony przed gromadzeniem ładunków elektrostatycznych.

Przy doborze rolek uwzględniany jest wybrany sposób montażu a w przypadku rolek napędzanych wybór dotyczy dodatkowo rodzaju napędu.

W dalszych rozdziałach podano istotne informacje potrzebne do podejmowania decyzji o wyborze rolek MOVERON.

Dopuszczalne obciążenie dynamiczne

Podstawowym parametrem konstrukcyjnym charakteryzującym rolkę jest jej dopuszczalne obciążenie dynamiczne (DOD), określające maksymalną dopuszczalną siłę nacisku (ciężar ładunku), która może obciążać pojedynczą rolkę będącą w ruchu. Należy pamiętać, że dopuszczalne obciążenie statyczne jest mniejsze. Znajomość wartości DOD jest zatem najistotniejsza dla prawidłowego doboru rolek do zamierzonego zastosowania. Wartość DOD zależy od dopuszczalnych obciążeń trzech elementów składowych rolki tj. rury, pręta-osi i łożyska i jest zawsze równa wartości dopuszczalnego obciążenia najsłabszego z ww. trzech komponentów.

Wartość DOD zmienia się (zmniejsza) wraz ze zwiększaniem się długości rolki EL. Zasada ta obowiązuje w przypadku wszystkich rolek z łożyskami precyzyjnymi i nie dotyczy rolek lekkich, gdzie stosowane są uproszczone układy łożyskowe, od których zależy wyłącznie wartość DOD w całym zakresie długości. Zależność DOD danego rodzaju rolki od długości rolki została przedstawiona dla wszystkich typów produkowanych rolek z uwzględnieniem średnic i zastosowanych osi w tabelach obciążalności umieszczonych na początku każdego rozdziału opisującego poszczególny typ rolek.

Do wyliczeń przyjęto założenie, że ciężar przemieszczającego się ładunku na przenośniku rolkowym został rozłożony równomiernie na całej długości rolki. W przypadku przemieszczania się ładunków o większej koncentracji masy w pobliżu osi symetrii należy stosować współczynniki korekcyjne obniżające dopuszczalne obciążenie dynamiczne. Zakłada się również, że rozstaw punktów podparcia osi rolki wynosi EL.

Materiały na rolki

Rolki produkcji Moveron są wykonywane wyłącznie ze sprawdzonych materiałów i komponentów pochodzących od producentów z UE lub, które zostały poddane kontroli w laboratoriach europejskich.

Rury stalowe do budowy rolek wykonywane są ze stali konstrukcyjnych wg normy europejskiej EN 10305-3. Dopuszczalną owalizację dla poszczególnych średnic podaje poniższa tabela:

Średnica rolki Dopuszczalna odchyłka średnicy rolki
20-30 mm +/-0,15 mm
40 mm +/- 0,20 mm
50 mm +/- 0,25 mm
80-90 mm +/- 0,40 mm

Dopuszczalne odchyłki prostości dla rur stalowych o długości L nie przekraczają wartości 0,002 L.

Rolki stalowe wykonywane są standardowo z rur stalowych cynkowanych galwanicznie z pasywacją chromianową bez chromu VI-wartościowego. Cynk wytwarza ochronę anodową na powierzchniach stali, co w praktyce przenosi się bezpośrednio na zwiększoną odporność powłoki na korozję. Minimalne grubości powłoki cynkowej wynoszą 8μm. Ze względu na grubość powłoki należy pamiętać, że uszkodzenia mechaniczne niszczą ochronę korozyjną. Alternatywą (po uwzględnieniu aspektów kosztowych) jest stosowanie rur stalowych wykonanych ze stali nierdzewnych (chromowo-niklowych).

Rury z tworzyw sztucznych stosowane do budowy rolek są wykonywane z PCV-U (nieplastyfikowanego polichlorku winylu). W porównaniu do rur stalowych charakteryzują się dobrą odpornością na korozję i substancje chemiczne, niższym ciężarem właściwym, przy równoczesnej, wystarczającej dla wielu aplikacji wytrzymałości mechanicznej.

Stosowane łożyska

Łożyska precyzyjne stosowane są jako rozwiązanie standardowe w rolkach produkcji Moveron ze względu na ich niezawodność i cichobieżność.

W celu podnoszenia odporności łożysk na warunki środowiskowe w szczególności zapylenie i wilgoć dostępne są rolki z łożyskami z uszczelnieniem z gumy (2RS) lub blachy (ZZ). Jako rozwiązanie standardowe łożyska uszczelnione stosowane są w rolkach do transportu ładunków ciężkich serii MV-1XXX oraz MV-2XXX .

W rolkach (seria MV-10) do przenoszenia materiałów lekkich (nieprzekraczających 14kg w przeliczeniu na rolkę) stosowane są uproszczone układy łożyskowe z koszami wykonanymi z POM (polioksymetylenu).

Do rolek wykonanych z rur stalowych chromowo-niklowych stosowane są łożyska wykonane ze stali nierdzewnej.

Temperatura pracy

Dopuszczalne temperatury pracy rolek zależą od wytrzymałości termicznej materiałów i komponentów, z których są zbudowane. Należy przyjąć, że rolki wykonane z PCV-U mogą pracować w zakresie temperatur od -5°C do +40°C. Natomiast rolki stalowe zbudowane z opraw wykonanych z PP (polipropylen) lub PA (poliamidu) mogą pracować w zakresie temperatur od -5°C do +60°C. Rolki z rur stalowych i opraw stalowych mogą być stosowane w instalacjach zewnętrznych gdyż dolna wartość zakresu temperatur wynosi -30°C. Górna granica zakresu dla tych rolek wynosi +120°C i może być podniesiona poprzez stosowanie łożysk uszczelnionych zawierających smary wysokotemperaturowe. Warto przy tym zauważyć, że powłoki cynkowe mogą pracować w temperaturach zbliżonych do 200°C. Zwiększanie temperatury wpływa jednak niekorzystnie na odporność korozyjną.

Przeniesienie napędu

Proponowane są dwa rodzaje przeniesienia napędu: z zastosowaniem okrągłych pasków polikordowych o średnicy 5mm i łańcuchów stalowych.

Rolki żłobione pozwalające na przenoszenie napędu z zastosowaniem pasków, wykonywane są w standardzie z dwoma rowkami położonymi względem siebie w odstępie 30mm. Możliwe jest wykonanie na zamówienie żłobień pojedynczych, potrójnych a także innego niż standardowe umiejscowienie żłobień na rolce.

W przypadku rolek ze stali nierdzewnej, aby uniknąć odkształceń rury w procesie żłobienia do przenoszenia napędu przy pomocy pasków stosowane są rolki z głowicami wykonywanymi z poliamidu, także w opcji z dopuszczeniem do stosowania w przemyśle spożywczym.


Rolki z zębatkami pozwalają na przeniesienie napędu z zastosowaniem łańcuchów. W ofercie znajdują się rolki MV-210 z kołami łańcuchowymi wykonanymi z poliamidu i rolki MV-2100 z kołami wykonanymi ze stali pod łańcuch jednorzędowy 10B o wymiarach zębów 5/8”x3/8” o liczbie zębów odpowiednio 13, 14, 15. Rolki z kołami stalowymi pod łańcuch 08B na indywidualne zamówienie.

Zasady oznaczania

Typ rolki Średnica rury i grubość ścianki Materiał Sposób montażu, śr. pręta i parametry gwintu (jeśli występuje) Sposób przeniesienia napędu (jeśli dotyczy) Długość robocza rolki – RL [mm]
Typ rolki - Oznaczenia typów rolek podano w Ofercie.
Średnica rury i grubość ścianki
 • 20x1, 30x1, 30x1.5, 40x1.5,
 • 50x1.5,
 • 60x2, 63.5x2.9, 80x2, 80x3, 88.9x2.9, 88.9x3.2,
 • 108x3.25, 133x3.6
Materiał
 • STW – stal zwykła
 • STG – stal cynkowana
 • STS – stal nierdzewna
 • PCV – tworzywo PCV
 • ALU - aluminium
Sposób montażu, średnicę pręta i parametry gwintu (jeśli występuję)
 • SP8 – pręt fi 8 ze sprężyną
 • GW12M10x20 – pręt fi 12 gwint wewnętrzny 1 M10x20
 • GZ12 – pręt fi 12 gwint zewnętrzny 1
 • FR10 – pręt fi 10 frezowany ze sprężyną
Sposób przeniesienia napędu (jeśli dotyczy)
 • P30 – pasek polikordowy pojedynczy, żłobienie 30 mm od krawędzi rury (płaszcza rolki)
 • PP50 – pasek polikordowy podwójny pierwsze żłobienie 50 mm od krawędzi rury
 • V – pasek wielorowkowy,
 • PZ - pasek zębaty,
 • Z12 – łańcuch pojedynczy ( jedno koło zębate) z 12 zębami
 • ZZ15- łańcuch podwójny (dwa koła zębate) z 15 zębami
Długość robocza rolki – wymiar RL określany w mm

Info - Na zakończeniu kodu mogą być opisowo dodane, dodatkowe informacje charakteryzujące specjalne wykonania rolek. Dodatkowe informacje mogą uzupełniać kod w przypadku rolek powlekanych, antystatycznych, z krążkami kierunkowymi.

1 - brak oznaczenie wymiaru gwintu oznacza wykonanie zgodne z katalogiem, w innym wypadku podawany jest w tym miejscu także wymiar gwintu).