Aby pobrać katalog wypełnij następujące informacje. Podane poniżej informacje mają wyłącznie cel informacyjny.
* - wymagane
Nazwa firmy*:
Miejscowość*:
Imię i nazwisko*:
Telefon: Fax:
E-mail*:
  
Polski
English

Get Adobe Flash player

+48 42 611-29-93

Rolki paletowe akumulacyjne

Data dodania: 2012-09-07 09:10:49

Możliwości stosowania rolek akumulacyjnych do wykonywania linii przenośników akumulacyjnych

Dobrą organizację produkcji trudno sobie wyobrazić bez efektywnie zorganizowanego systemu transportu wewnętrznego. W wielu układach produkcyjnych podstawowym elementem takiego systemu są przenośniki rolkowe. Firma Moveron Sp. z o.o. jest polskim producentem komponentów do budowy przenośników rolkowych. W swojej ofercie posiada rolki akumulacyjne stosowane do budowy przenośników akumulacyjnych pozwalających na gromadzenie (akumulację) ładunków w strefie „buforowej” linii przenośników, gdzie mogą być prowadzone operacje logistyczne.  

W konstrukcji rolek akumulacyjnych kluczową rolę odgrywają sprzęgła cierne zlokalizowane pomiędzy głowicą napędową a korpusem rolki. To dzięki nim rolki akumulacyjne realizują swoje funkcje w konstruowanych na ich bazie przenośnikach. Głowicami napędowymi mogą być koła łańcuchowe, zarówno poliamidowe jak i stalowe a także koła pasowe przeznaczone do napędzania pasami zębatymi. Przy założeniu stałości warunków pracy w tym jednorodności przenoszonych ładunków, możemy mówić o występowaniu jednakowych wartości momentów siły tarcia w sprzęgłach poszczególnych rolek.  

Praca rolki akumulacyjnej polega z jednej strony na przeniesieniu napędu, przez połączoną sprzęgłem głowicę (np. koło łańcuchowe) na korpus rolki i przemieszczanie ładunków umieszczonych na przenośniku, z drugiej strony na „wysprzęgleniu” głowicy po mechanicznym zatrzymaniu ładunku, które powoduje trwały poślizg sprzęgła.

ak1.jpg

Zespół rolek akumulacyjnych tworzący segment przenośnika o długości pozwalającej na gromadzenie określonej ilości ładunków danego rodzaju, został przedstawiony na powyższym rysunku. Całość przenośnika akumulacyjnego napędzana jest z jednego miejsca z zastosowaniem łańcucha stalowego. Powoduje to jednakowy ruch wszystkich rolek. Możliwe jest również stosowanie w rolkach akumulacyjnych kół łańcuchowych z podwójnym wieńcem i przekazywanie napędu z rolki na rolkę.

ak2.jpg

Przenoszenie ładunków odbywa się w sposób niezakłócony, aż do chwili zatrzymania ( w sposób mechaniczny) pojedynczego ładunku. Rolki znajdujące się pod ładunkiem przestają się obracać. W ciągłym ruchu pozostają wszystkie połączone wspólnym łańcuchem koła łańcuchowe. Dotyczy to zarówno rolek zatrzymanych pod pierwszym ładunkiem, jak również pozostałych rolek, których sprzęgła pozostają „wsprzęglone” i mogą przemieszczać kolejne przybywające do strefy akumulacji ładunki.

ak3.jpg

Wysprzęglenie kolejnych rolek następuje z chwilą gdy kolejne nadjeżdżające ładunki zatrzymują się na swoich „poprzednikach”. Na poszczególnych ładunkach występuje sumowanie nacisków. Należy ten fakt uwzględnić przy planowaniu zastosowania układu akumulacyjnego.

Należy podkreślić, że rzeczywiste parametry pracy rolek akumulacyjnych zależą od wielu czynników w tym w szczególności od: 

·         - ciężaru przenoszonych ładunków, w tym stopnia ich jednorodności i rozkładu ciężaru,

·        -  rodzaju przemieszczanego ładunku – w szczególności rodzaju powierzchni kontaktu ładunku z rolką,

·         - warunków środowiskowych, w tym w szczególności temperatury i wilgotności.

·         - czasu pozostawania rolek w stanie wysprzeglonym – sprzęgło w poślizgu.

Należy mieć na uwadze, że trwałość rolek akumulacyjnych zależy od korzystania ze strefy  akumulacji przenośnika zgodnie z faktycznymi potrzebami.

W przypadku zmiennych warunków pracy i występowania znaczących obciążeń stosowane są rolki z regulacją sprzęgła, która jest realizowana poprzez zwiększanie i zmniejszanie siły nacisku na sprzęgło, a w konsekwencji momentu tarcia sprzęgła.

Rolki akumulacyjne pozwalają na wykonanie prostego układu akumulacji ładunków przy stosunkowo niskich kosztach. Można je stosować zarówno do budowy prostych odcinków przenośników jak również łuków, choć nie jest to polecane. Dopuszczalna prędkość przenośnika wynosi 0,5 m/s. Rolki akumulacyjne nie mogą być wyposażane w krążki kierunkowe, a konstrukcja przenośnika nie powinna stwarzać zagrożenia dla występowania sił hamujących przemieszczanie ładunków.

Należy zwrócić uwagę, że zbudowany przy zastosowaniu rolek akumulacyjnych przenośnik nie chroni poszczególnych ładunków od wzajemnego kontaktu i sił nacisku w czasie akumulacji. Alternatywnymi rozwiązaniami pozwalającymi na aktywne gromadzenie ładunków w sposób zapewniający ich separację, są systemy „zero nacisku”. W systemach tych wykorzystywane są rolki ze sprzęgłami elektromagnetycznymi lub sterowane elektrorolki.


Warning: Unknown: open(/tmp/sess_fm94h62sj4qonsd8n8lu8fmpm5, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0